grefický prvok

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (II. úsek) na jar 2025

Nový úsek bude súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice a napojí sa na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce. V súčasnosti celý objem dopravy, tranzitnej aj zdrojovej, prechádza po komunikačnom systéme mesta, čo negatívne vplýva na životné prostredie. Účelom stavby novej R2 je odľahčiť Košice a okolité obce smerovaním dopravy na diaľničný obchvat Košíc.

Odkloní tranzit v  smere východ-západ

Odkloní tranzit v smere východ-západ

Zníži nehodovosť v úseku most VSS - Nad Jazerom

Zníži nehodovosť v úseku most VSS - Nad Jazerom

Motoristi ušetria prevádzkové náklady

Motoristi ušetria prevádzkové náklady

Krok za krokom k štyrom pruhom obchvatu Košíc

Technická štúdia

Úvodná technická štúdia riešila R2 v 2 variantoch.

Variant červený bol vedený severovýchodným obchvatom oceliarní tak, aby nezasiahol do vzletových a pristávacích rovín letiska a aby obchádzal Haništiansky les a napájal sa na križovatku R2 a R4.  Ďalej trasa prekračuje Hornád a po pravostrannom svahu údolia Torysy sa napája na D1. Variant modrý bol tiež vedený severovýchodným obchvatom oceliarní, ale prechádza cez Haništiansky les vo väčšej dĺžke. Os vzletovej a pristávacej dráhy križuje v mieste začiatku vzostupu vzletových a pristávacích priestorov, čo vyžaduje umiestniť R2 do tunela Haniska.

Dátum ukončenia: 04/2008

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Po technickej štúdii nasledoval proces EIA (Enviromental Impact Assessment) , ktorý odporučil kombinovaný červeno - modrý variant a to

  • červený variant v úseku od križovatky Šaca po Košice – Juh,
  • modrý variant v úseku od križovatky Košice – Juh po Košické Oľšany.

Proces bol ukončený v roku 2010, následne v rámci predloženia oznámenia o zmene projektu bolo potrebné opätovné posudzovania EIA, ktoré skončilo vydaním záverečného stanoviska v roku 2014.

Dátum ukončenia: 2010

Dátum opätovného ukončenia: 2014

Nahliadnite s nami hlbšie a pozrite si video.

Dátum ukončenia: 10/2014

Územné a stavebné konanie

Dokumentácia pre územné rozhodnutie sme mali hotovú v 11/2013, územné rozhodnutie nadobudlo platnosť v roku 2015. Dokumentáciu pre stavebné povolenie sme prevzali v lete 2018 a stavebné povolenie sme získali v 10/2020. V rámci prípravy sme zrealizovali aj projekt na rekultiváciu mokradí a vo videu sa dozviete viac.

Nahliadnite s nami hlbšie a pozrite si video. 

Dátum ukončenia: 10/2020

Majetkovo-právne vysporiadanie

Po získaní povolení sme potrebovali vysporiadať všetky pozemky v trvalom a dočasnom zábere. Prechádzame cez 8 katastrálnych území, väčšina sú mestské časti a vlastníkov bolo takmer 5-tisíc. S vlastníkmi pozemkov komunikujeme nielen pred výstavbou, ale aj počas nej. Už čoskoro povieme viac vo videu.

Nahliadnite s nami hlbšie a pozrite si video. 

Dátum začiatku: 2015

Výstavba

Každá diaľnica si nesie svoj príbeh. Úsek R2 naokolo Košíc nevynímajúc. Pozrite si spolu s nami príbeh skroteného ohňa, kladiva a kameňa.

Nahliadnite s nami hlbšie a pozrite si video. 

Dátum začiatku: 04/2022
Dátum ukončenia: 03/2025

Harmonogram

11/2022

Aktuálne zo stavby

Na úseku začína rásť odpočívadlo s názvom Valaliky. Odpočívadlo bude mať celkovú kapacitu 125 odstavných plôch pre motorové vozidlá.

07/2023

Nasleduje

Meliorácie

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter

Novinky

Projekt

Túto stavbu realizuje spoločnosť EUROVIA SK, a.s.,
člen skupiny VINCI Construction CS.

Eurovia
Operačnéhý program Integrovaná Infraštruktúra - Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt