O stavbe

Popis stavby

Potreba dokončiť úsek R2 Košice, Šaca - Košické Olšany vyplýva zo Strategického plánu rozvoja infraštruktúry SR do roku 2030 – Masterplan – Dopravná stratégia SR, ktorý predstavuje základný dokument pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky. Cieľom projektu je postupné dokončenie rýchlostného koridoru R2. Hlavnou úlohou projektu bude zlepšiť národné a medzinárodné cestné spojenie a znížiť dopravné zaťaženie na existujúcej cestnej sieti odklonením tranzitnej dopravy mimo mesta Košice.

Začiatok košickej R2 je v km 9,564 v križovatke Košice - Juh, kde sa napája na už postavenú rýchlostnú cestu R4 Košice – Milhosť a končí v km 23,826. V tomto mieste sa spája s diaľnicou D1 Budimír – Bidovce. Dĺžka rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany II. úsek je 14,261 km. V km 11,5 je navrhnuté veľké jednostranné odpočívadlo Valaliky, dopravne napojené na obidva smery. Súčasťou stavby je dostavba mimoúrovňovej križovatky Košice – Juh, výstavba novej mimoúrovňovej križovatky Krásna a križovatky Hrašovík.

14,2 km

14,2 km

celková dĺžka úseku

13

13

mostných objektov

3

3

križovatky

7,2 km

7,2 km

protihlukových stien

52

52

preložiek inžinierskych sietí

Odpočívadlo Valaliky

Odpočívadlo Valaliky

služby motoristom

2,5 mil. m<sup>3</sup>

2,5 mil. m3

objem odkopanej a navezenej zeminy

Environment

Environment

revitalizácia mokradí, navádzacie bariéry pre žaby, zábrany proti kolíziám vtáctva

Mapa a vizualizácia

Dôležité míľniky počas výstavby

17. 03. 2022

Podpís zmluvy

365 dní

Zakladanie SO 211

420 dní

Založenie násypu na SO 100

600 dní

Presmerovanie dopravy na SO 106 a SO 213

600 dní

Ukončenie vetvy križovatky Košice - Juh (v smere Košice - Milhosť)

720 dní

Ukončenie nosnej konštrukcie SO 208

900 dní

Ukončenie SO 310

1095 dní

Plánovaná dĺžka výstavby

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter