Ako budú riešené križovatky

Celý úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany je na komunikačný systém napojený v piatich mimoúrovňových križovatkách.

A teraz si o nich napíšeme viac:

• mimoúrovňová križovatka Ludvíkov Dvor (križovatka pre I. úsek)

Je to útvarová križovatka, kde je navrhovaná rýchlostná cesta R2 napojená na cestu I/16 v úseku Ludvíkov Dvor – Červený rak a zároveň je v tejto križovatke napojená cesta III/3401 „Haništianska“ cesta, z ktorej je prístupný areál priemyselnej zóny v severnej časti, kde sa nachádzajú nákladné brány. Čo sa týka riešenia tejto križovatky, nemôžeme opomenúť fakt, že Národná diaľničná spoločnosť pristúpila z dôvodu úspory k hľadaniu jednoduchšieho technického riešenia. Po analýze sme navrhli úpravu mimoúrovňovej križovatky vypustením a nerealizovaním priamych vetiev s komplikovanými mostnými objektmi. Predmetnou úpravou predpokladáme úsporu finančných prostriedkov v hodnote 20 miliónov eur. Električkovú trať a súčasný nadjazd tiež nebude potrebné prekladať.

• mimoúrovňová križovatka Haniska (križovatka pre I. úsek)

Je to takisto útvarová križovatka zabezpečujúca dopravné prepojenie rýchlostných ciest R2 a R4 Košice – Milhosť a zároveň je v tejto križovatke napojená cesta III/3401 „Haništianska“ cesta vo východnej časti priemyselnej zóny.

• mimoúrovňová križovatka Košice – Juh (križovatka pre II. úsek)

Ide o deltovitú križovatku rýchlostných ciest R2 a R4 s cestou I/17 zabezpečujúcu napojenie južnej časti mesta Košice na rýchlostnú cestu, ktorej časť je už súčasťou stavby R4 Košice – Milhosť. Križovatka bude dobudovaná do definitívneho tvaru. V tejto križovatke bude napojenie na strategický park Valaliky.

• mimoúrovňová križovatka Krásna (križovatka pre II. úsek)

Je to osmičková križovatka, ktorá zabezpečí prepojenie cesty II/552 s rýchlostnou cestou v juhovýchodnej časti mesta Košice, Krásna. Mimoúrovňová križovatka Krásna umiestnená medzi mestskou časťou Krásna a Nižnou Hutkou pomôže mestskej časti, obyvateľom blízkych obcí a doprave od Trebišova napojiť sa na smery Maďarsko, Rožňava, Prešov, Michalovce a obísť mesto Košice.

• mimoúrovňová križovatka Hrašovík (križovatka pre II. úsek)

Súčasťou rýchlostnej cesty R2 je dobudovanie mimoúrovňovej križovatky Hrašovík, ktorej časť je súčasťou diaľnice D1 Budimír – Bidovce.Zdieľať článok:

Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter