Mosty na košickej R2 rastú, odpočívadlo Valaliky nadobúda jasnejšie kontúry

Výstavba rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek pokračuje. Aktuálne na stavbu naváža materiál až 160 mechanizmov. Stavajú sa mosty, prebiehajú finálne práce na preložkách plynovodov a jasnejšie obrysy už nadobúda aj budúce odpočívadlo Valaliky. V križovatke Krásna budeme čoskoro presmerovávať dopravu na zrealizovanú dočasnú obchádzku, tzv. bypass.

Na stavbe košickej R2-ky momentálne prebiehajú práce najmä na mostoch, ale aj na ostatných stavebných objektoch. Od začiatku úseku až po takmer 12. kilometer realizujeme odkopy v zárezoch, svahovanie a frézovanie násypov. Ďalej prebieha realizácia štrkových rebier a násypových telies.

V km 21,7 pri budovaní násypov prebieha aj vápnenie. Takisto prebieha realizácia sanačných opatrení. V mimoúrovňovej križovatke Košice-juh prebieha realizácia násypu a odkop zeminy či svahovanie.

Mosty sú v rôznych štádiách rozostavanosti. Na niektorých sa zhotovujú výstuže, debnenia a betonáž driekov pilierov, inde prebieha obsyp rámového priepustu či debnenie, armovanie a betonáž nosnej konštrukcie. Na stavbe takisto prebieha čistenie melioračného kanála či úprava trakčného vedenia.

Takisto prebiehajú aj finálne práce na preložkách plynovodov. Na budúcom odpočívadle Valaliky sa realizujú násypy na vetvách odpočívadla a realizuje sa výkop pre pokládku rúr splaškovej kanalizácie odpočívadla. Okrem toho sa vykonáva archeologický výskum na posledných dvoch lokalitách.

Najbližšie mesiace sa práce sústredia hlavne na budovanie mostných objektov, budovanie násypových telies, budovanie kanalizácie rýchlostnej cesty a iných dôležitých objektov, ktoré sú súčasťou stavby.


Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter