Stavenisko odovzdané

Takmer ihneď po podpise zmluvy na výstavbu sme zhotoviteľovi odovzdali stavenisko. Stalo sa tak 21.3.2022. Stavbári zahájili prípravné práce spočívajúce vo výruboch stromov a krovín, následne sa začne realizovať pyrotechnický prieskum a archeologické práce na preskúmanie určených lokalít. Prvé stavebné stroje a čulý ruch si bežná verejnosť všimne v okamihu, keď sa začne výstavba v miestach budúcich križovatiek Krásna – Košice, juh, pri mostných objektoch na R2, nad železničnou traťou a cestou III/3416 a na moste cez rieku Hornád. Mosty ponad železnicu či cez Hornád budú patriť k najnáročnejším elementom stavby.


Zdieľať článok:

Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter a hrajte o zážitok!

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super. Ešte lepšie je však vyhrať osobnú účasť na nasledujúcom kontrolnom dni stavby R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.

Odoberajte newsletter