Na stavbe košického obchvatu sa približujeme k míľniku

Výstavba rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek sa realizuje v zmysle harmonogramu. V najbližšom období nadviažeme na práce spočívajúce v navážke kameniva a štrku či v budovaní násypov. Na mostoch pokračujeme v prácach na vŕtaní pilót, armovaní a betonáži opôr priečnikov, budujú sa aj nosné konštrukcie. V prípade najdlhšieho mostu v rámci úseku, ktorý je nad železničnou traťou a cestou tretej triedy, sa v najbližšom období priblížime k míľniku, kedy má byť dobudovaná nosná konštrukcia.  Tento most má dĺžku 284 m.

Práce napredujú podľa plánu

Za posledné obdobie prebiehali práce na budovaní a svahovaní násypových telies, budovaní priepustov, pokládky kanalizácie s osadením uličných vpustí, odťažovanie konsolidačných násypov. Takisto sme realizovali pokládku podkladového asfaltového hrubozrnného betónu. Na mostoch prebiehali práce na veľkopriemerovom pilótovom založení, debnení a armovaní pilierov, priečnikov a drieku opory.

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek v číslach

Úsek stavby košického obchvatu bude dlhý 14,2 km. Bude mať 13 mostov, 3 križovatky. Súčasťou výstavby bude 7,2 km protihlukových stien a 52 preložiek inžinierskych sietí.

Nový úsek bude súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice a napojí sa na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce. Dokončenie obchvatu zvýši komfort obyvateľov metropoly východu a napomôže znížiť negatívne dopady dopravy na životné prostredie v meste. V súčasnosti celý objem dopravy, tranzitnej aj zdrojovej, prechádza po komunikačnom systéme mesta, čo znamená zvýšený hluk a znečistenie ovzdušia. Nová R2 tak odľahčí Košice a okolité obce smerovaním dopravy na diaľničný obchvat Košíc.

Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter