Proces výstavby krok za krokom

Stavbu košickej R2 budeme realizovať v takejto postupnosti:

 • Najskôr sa vytýči obvod staveniska, vrátane vytýčenia inžinierskych sietí.
 • Upravia sa plochy stavebných dvorov.
 • Pripraví sa stavenisko.
 • Zrealizuje sa výrub stromov, odlesnenie, odstránenie ornice a mačiny, zdemolujú sa spevnené plochy a oplotenie.
 • Preložia sa existujúce inžinierske siete.
 • Nasledujú zemné práce – výkopové práce, ukladanie zeminy do násypov vrátane sanačných opatrení, aby mohla prebiehať konsolidácia podložia v čo najdlhšej dobe pred začiatkom pokládky asfaltových vrstiev vozovky.
 • Prichádza na rad stavba mostov.
 • Následne príslušenstvo a vybavenie objektov komunikácií ako odvodnenie, verejné osvetlenie, protihlukové steny.
 • Osadia sa portály dopravného značenia, natiahne vrstva vozovky, namontuje informačný systém a dopravné značenie.
 • Dokončíme vegetačné úpravy.
 • Zrekultivujeme okolité prostredie.Zdieľať článok:

Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter a hrajte o zážitok!

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super. Ešte lepšie je však vyhrať osobnú účasť na nasledujúcom kontrolnom dni stavby R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.

Odoberajte newsletter