Proces výstavby krok za krokom

Stavbu košickej R2 budeme realizovať v takejto postupnosti:

 • Najskôr sa vytýči obvod staveniska, vrátane vytýčenia inžinierskych sietí.
 • Upravia sa plochy stavebných dvorov.
 • Pripraví sa stavenisko.
 • Zrealizuje sa výrub stromov, odlesnenie, odstránenie ornice a mačiny, zdemolujú sa spevnené plochy a oplotenie.
 • Preložia sa existujúce inžinierske siete.
 • Nasledujú zemné práce – výkopové práce, ukladanie zeminy do násypov vrátane sanačných opatrení, aby mohla prebiehať konsolidácia podložia v čo najdlhšej dobe pred začiatkom pokládky asfaltových vrstiev vozovky.
 • Prichádza na rad stavba mostov.
 • Následne príslušenstvo a vybavenie objektov komunikácií ako odvodnenie, verejné osvetlenie, protihlukové steny.
 • Osadia sa portály dopravného značenia, natiahne vrstva vozovky, namontuje informačný systém a dopravné značenie.
 • Dokončíme vegetačné úpravy.
 • Zrekultivujeme okolité prostredie.Zdieľať článok:

Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

 1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
 2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter