Výstavba obchvatu Košíc pokračuje - napredujú práce na mostoch a začali sme s realizáciou vsakov

Výstavba úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. etapa je naďalej v plnom prúde. Napredujú práce na mostoch a na stavbe sme začali aj s realizáciou tzv. vsakov – ide o ukladanie vsakovacích boxov, do ktorých vyústi budúca kanalizácia.

Čo je už hotové?

Na úseku je už kompletne ukončený výrub, štrkové pilóty, základy a piliere niektorých mostných objektov a takisto je už dokončený aj dočasný most cez rieku Hornád. Hotové máme už takmer všetky prekládky vysokého a nízkeho napätia. Zrealizovaná je už aj polovica plynárenských objektov a prípojka k trafostanici odpočívadla Valaliky spolu so samotnou trafostanicou.

Čo sa aktuálne robí?

Okrem mostných objektoch pracujeme aj na sanácii podložia, začali sme s realizáciou násypov cestného telesa a s prácami na rúrových a rámových priepustoch. Realizujeme aj odkop zárezu. Pokračujú práce na prekládkach a ochranách inžinierskych sietí.

Čo bude nasledovať?

V najbližšej dobe budú ukončené práce na inžinierskych sieťach a v ďalšom období budeme pokračovať v budovaní mostných objektov, násypov a prístupových ciest. Okrem toho v krátkom čase začneme s realizáciou dažďovej a splaškovej kanalizácie odpočívadla Valaliky. Takisto pripravujeme realizáciu dočasnej obchádzky cesty z košickej Polianky smerom do Krásnej, keďže tu budeme stavať jeden z mostných objektov.


Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter