Stavba košickej rýchlocesty napreduje: budujeme násypy, betónujeme piliere

Výstavba R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany naberá na obrátkach. Na viacerých objektoch stavby aktuálne realizujeme budovanie násypov a niektoré násypy už frézujeme. V časti mokrade realizujeme odkop zeminy. Zároveň sme ukončili archeologický prieskum v lokalite, ktorá bola najbohatšia na rôznorodé objavy od keramiky až po kostry.

Mosty, ktoré na tomto úseku vyrastú, sú v rozostavanom štádiu. Zhotovujeme výstuž, debnenie, betonáž drieku pilierov či betonáž samotných pilierov. Na moste cez rieku Hornád realizujeme priebežný oporný múr, montáž tvárnic či zhotovenie debnenia. Okrem prác na mostoch sa realizujú aj obchádzkové trasy.

Čo odhalil archeologický prieskum?

Najvzácnejším objavom je pohrebisko. Archeológovia sa domnievajú, že na území budúcej križovatky Košice – Krásna mohlo byť v minulosti sídlisko. V tejto lokalite našli až deväť hrobov. Okrem toho bola táto oblasť bohatá aj na keramické nálezy. O osídlení tejto lokality hovoria aj ďalšie nálezy, napríklad zlaté náušnice z hrobu, bronzový nôž či keramická misa s výzdobou.

Čo budeme robiť v nasledujúcom období?

Naďalej budú prebiehať práce na archeologickom prieskume, avšak iba v menej historicky zaujímavých lokalitách. Takisto budeme pokračovať v budovaní násypov, v sanácii, vo frézovaní a v navážke kameniva. Očakávame realizáciu ostrých prepojov na plynárenských a vodárenských stavebných objektoch. Na mostných objektoch sa budú zhotovovať debnenia, výstuže a betonáž podkladového betónu, základov drieku piliera, betonáž opory a krídla či montáž skruže nosnej konštrukcie.


 Novinky / Stavba košickej rýchlocesty napreduje: budujeme násypy, betónujeme piliere - foto
 Novinky / Stavba košickej rýchlocesty napreduje: budujeme násypy, betónujeme piliere - foto
 Novinky / Stavba košickej rýchlocesty napreduje: budujeme násypy, betónujeme piliere - foto

Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter