Výstavba košickej R2 nepoľavuje ani pred zimou, práce prebiehajú na mostoch i na trase

Na stavbe R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek to žije aj pred zimným obdobím. Najviditeľnejší progres je na mostných objektoch, avšak práce pokračujú aj na ostatných častiach budúceho ťahu košickej R2.

Mostné objekty

Práce na jednotlivých mostoch sú v rôznych štádiách, na niektorých prebieha debnenie, armovanie a betonáž základov a driekov pilierov, na iných sa zase už ukladajú nosníky. Takisto sa budujú opory, steny a krídla na niektorých mostoch, montuje sa podperná konštrukcia, vyrábajú sa panely, osádzajú sa ložiská a odťažujú sa konsolidačné násypy.

Práce na trase

Realizujú sa tiež sanačné vrstvy, prebieha svahovanie a frézovanie časti násypu, realizuje sa monolitický žľab. Takisto sa budujú samotné násypy, odkopáva sa zárez a zároveň prebieha aj realizácia žľabov. Okrem toho sa pripravujeme aj na osadenie budúcich protihlukových stien – prebieha odkop pilót, príprava na realizáciu železobetónových pätiek, armovanie, debnenie a betonáž pätiek. Prebieha aj vŕtanie pilót. V časti trasy sa už čoskoro začne aj s realizáciou podkladovej asfaltovej vrstvy.

Pracuje sa aj na oporných múroch, prebieha ich montáž z prefabrikovaných dielcov, robí sa zásyp za múrom, geomreže a vŕtanie pilót. Takisto prebiehajú práce na opevňovaní brehu rieky Torysa. V neposlednom rade pokračuje aj budovanie kanalizácie. Záchranný archeologický prieskum už na tejto stavbe skončil.

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek v číslach:

  • 14,2 km
  • 13 mostov
  • 3 križovatky
  • 7,2 km protihlukových stien
  • 52 preložiek inžinierskych sietí
  • 2,5 miliónov m3 odkopanej a navezenej zeminy
  • 2 milióny ton odťaženého kameňa

Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter