Práce na košickej R2 sa sústreďujú na mosty

Práce na stavbe košického obchvatu R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek, pokračujú v plnom prúde. Aktuálne prebiehajú práce na mostných objektoch, protihlukových stenách či oporných múroch. Pracujeme aj na budovaní násypov cestného telesa a úspešne sa sfinalizovali práce na výstavbe nosnej konštrukcie mostu vedúceho ponad železnicu a cestu III. triedy.

Súčasne sa pracuje aj na kanalizácii rýchlostnej cesty R2. V niektorých častiach stavby košického obchvatu prebieha položenie nestmelenej zmesi zo štrkodrviny a podkladnej vrstvy cementom stmelenej zmesi. Na vybraných miestach sa už dokonca realizujú podkladné a ložné asfaltové konštrukčné vrstvy vozovky.

Aké práce budú nasledovať?

Najbližšie budeme pokračovať v budovaní mostov a násypov. Pred letom sa spustí do prevádzky vetva križovatky Košice – juh (smer Milhosť), čím bude presmerovaná tranzitná doprava z prevádzkovaného úseku R4 a budeme môcť rozvinúť stavebné práce na novej vetve križovatky.

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek v číslach

Úsek je dlhý 14,2 km a jeho súčasťou je 13 mostov a 3 križovatky. Súčasťou stavby bude aj 7,2 km protihlukových stien. Nový úsek bude súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice a napojí sa na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce. Dokončenie obchvatu zvýši komfort obyvateľov metropoly východu a napomôže znížiť negatívne dopady dopravy na životné prostredie v meste. V súčasnosti celý objem dopravy, tranzitnej aj zdrojovej, prechádza po komunikačnom systéme mesta, čo znamená zvýšený hluk a znečistenie ovzdušia. Nová R2 tak odľahčí Košice a okolité obce smerovaním dopravy na diaľničný obchvat Košíc.


Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter