Zaujímavosť: Prečo sa podložie vápni a ako sa to vykonáva?

V určitých staničeniach trasy stavby R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek je potrebné upraviť približne 690.000 kubických metrov zeminy, čo je zhruba 1,7 milióna štvorcových metrov plochy budúcej rýchlostnej cesty. Projektant stavby navrhol úpravu podložia v hrúbke 0,4 metra na hlavnej trase a v hrúbke 0,3 metra na prístupových cestách. Aktuálne je na stavbe takto upravené podložie s výmerou približne 150.000 štvorcových metrov, v upravovaní podložia budeme pokračovať. Po úprave podložia vhodným spojivom sa zlepší jeho únosnosť.

Úprava podložia sa realizuje zemnou frézou

Podľa rozboru zeminy sa určí vhodné spojivo (vápno, cement a podobne) a podiel spojiva, prípadne vhodný pomer (napríklad 70 % vápna a 30 % cementu). Tieto pomery určuje laboratórium na základe odobratých vzoriek a následnej skúšky. Potom sa spojivo nadávkuje podľa vopred určeného množstva na štvorcový meter zeminy, premieša sa so zeminou v hrúbke podľa projektovej dokumentácie pomocou zemnej frézy a následne sa zrovná. Posledným krokom je zhutnenie podložia zemným valcom.
Pri úprave podložia vápnením je dôležité dodržať aj vhodnú vlhkosť zeminy, aby spojivo dokázalo chemicky zreagovať a preto sa podľa potreby dodatočne kropí alebo polieva cisternou. Keď sa úprava podložia dokončí, odborníci spravidla vykonajú statickú zaťažovaciu skúšku, aby overili únosnosť podložia.

Ak Vás zaujíma, aké práce aktuálne prebiehajú na stavbe košickej R2-ky, prečítajte si aj našu poslednú novinku tu: Odvážame ornicu, sanujeme podložie

Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter