Zaujímavosť: Ako vznikajú mosty?

Aktuálne na stavbe R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek prebiehajú okrem iného aj práce na špeciálnom zakladaní mostných objektov – realizujeme systémové pilóty. Predchádzala tomu realizácia skúšobných pilót, aby sme overili únosnosť navrhovaného založenia mostných objektov.

Čo sú skúšobné pilóty?

Skúšobné pilóty využívame na overenie výpočtových predpokladov v projektovej dokumentácii. Odskúšame na nich tlak či ťah a podľa nameraných hodnôt potom projektant potvrdí realizáciu všetkých pilót alebo upraví ich rozmery tak, aby v konečnom dôsledku dokázali splniť požadované únosnosti.

Mostné objekty na R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek

Celkovo má byť na tomto úseku rýchlostnej cesty 13 mostných objektov s celkovou dĺžkou vyše 1,4 km. Na stavbe košickej R2-ky máme navrhnuté špeciálne zakladanie mostných objektov na veľkopriemerových pilótach s priemeru 900 mm a 1200 mm. Budú mať rôzne dĺžky – od 10 m až po 24 m. Po vybudovaní veľkopriemerových pilót a overení všetkých potrebných skúšok začneme s realizáciou základov opôr, resp. základov pod piliere.

Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter