Výstavba košickej R2 pokračuje, práce napredujú na väčšine objektoch

Stavba R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany napreduje v plnom prúde, práce pokračujú na mostoch, trase, múroch aj na kanalizácii. Ku koncu sa chýli aj archeologický prieskum, ten momentálne prebieha už iba formou dohľadu archeológa nad vykonávanými zemnými prácami.

Čo sa týka mostov budúcej košickej R2-ky, momentálne prebiehajú práce na debnení, armovaní a betonáži základov a driekov pilierov. Takisto pokračuje budovanie opôr, stien a krídiel na mostných objektoch. Okrem toho prebieha príprava podložia pre podpernú konštrukciu a skúšky zhutnenia na jednom z mostných objektov.

Na trase samotnej rýchlostnej cesty sa realizujú sanačné vrstvy, prebieha svahovanie a frézovanie v časti násypu a realizácia monolitického žľabu. Takisto sa budujú násypy, odkopáva sa zárez a prebiehajú aj práce okolo realizácie múrov.

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany v číslach:

  • 14,2 km
  • 13 mostov
  • 3 križovatky
  • 7,2 km protihlukových stien
  • 52 preložiek inžinierskych sietí
  • 2,5 miliónov m3 odkopanej a navezenej zeminy
  • 2 milióny ton odťaženého kameňa

Najbližšie mesiace sa práce sústredia hlavne na budovanie mostných objektov, budovanie násypových telies, budovanie kanalizácie rýchlostnej cesty a iných dôležitých objektov, ktoré sú súčasťou stavby.


Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter