Súčasťou košickej R2 bude aj odpočívadlo s kapacitou 125 odstavných plôch

Na stavbe R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek začína rásť aj odpočívadlo s názvom Valaliky. Aktuálne realizujeme odhumusovanie pôdy a prekládky inžinierskych sietí. Následne budeme sanovať podložie a realizovať infraštruktúrne systémy ako vodovodná prípojka, prípojky napätia. Plánujeme tiež realizáciu dažďovej a splaškovej kanalizácie, trafostanice a verejného osvetlenia. Odpočívadlo bude mať celkovú kapacitu 125 odstavných plôch pre motorové vozidlá.

Odpočívadlo na košickej R2-ke bude jednostranné a nachádzať sa bude v blízkosti obce Valaliky. Na rýchlostnú cestu sa napojí obojsmerne prostredníctvom samostatných križovatkových vetiev. Projekt počíta s kapacitou 70 odstavných plôch pre osobné vozidlá, 10 pre autobusy, 3 pre karavany a 42 pre nákladné vozidlá.

Súčasťou odpočívadla budú aj plochy pre odpočinok a detské ihrisko, chodníky a zeleň, oddychová zóna na aktívny aj pasívny oddych či priestor pre psov. Takisto sa počíta s územnou rezervou pre čerpaciu stanicu aj so stojiskami pre alternatívne palivá či pre nabíjanie elektromobilov. Rezervu nechávame aj pre objekt rýchleho občerstvenia.


Zoznam noviniek

Odoberajte newsletter ...

Prečítať si čerstvé aktuality o najdôležitejšej stavbe na východnom slovensku je super.

... a hrajte o zážitok!

Dvaja z vás sa zúčastnia nasledujúceho kontrolného dňa stavby R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany.

Ako sa zapojiť?

  1. Zaškrtnite políčko "Chcem sa zapojiť do súťaže"
  2. Stlačte tlačítko "Odoberať newsletter"
Odoberajte newsletter